04 Todalas cousas eu vejo partir

Letra: Johan Airas de Santiago. Joam Airas de Santiago

Música original compuesta por : Helena de Alfonso/Jose Lara Gruñeiro 


Todos los arreglos: Helena de Alfonso/ Jose Lara Gruñeiro. (Excepto viola da gamba
compuesta por: Xurxo Varela)
Músicos:
Helena de Alfonso: Canto, voces y coros
Jose Lara Gruñeiro: Guitarras acústicas
Xurxo Varela: Viola da gamb
a

*versión mp3

*versión wav